• Energetisch Centrum home
  • Behandelingen
  • Opleiding
  • Events
  • Gratis
  • Winkel
  • Blauwe lotus
  • Contact
  • Privacybeleid

Blog

Blog

Prana & Kundalini Detox

Blessing  Retraite:

€497,-

Toeval, of staat alles in onze sterren: SATURN CONJUNCT PLUTO

door | astrologie, CORONA, COVID-19 | 0 Reacties

(English below)

Toeval, of staat alles in de sterren beschreven?

Lees hieronder een interessant gegeven uit de sterren, zie en voel je de herkenning van onze huidige situatie in de wereld? ….  En vertel, Wat doet dit alles zo met jou?

Saturnus conjectie Pluto in Steenbok:
EÉN KEER IN DE CA. 250-500 JAAR… EN DAT IS NU!

We leven nu in een heel bijzondere tijd. Saturnus-Pluto conjuncties komen weliswaar eens in de 32-37 jaar voor, maar een Saturnus-Pluto conjunctie in het teken Steenbok komt maar eens in de paar honderd jaar voor.

Saturnus staat heel sterk in Steenbok en dat voegt een extra dimensie toe aan de huidige ontwikkelingen.

Copyright onbekend

♄☌♇ SATURN CONJUNCT PLUTO

12 JAN 2020 – 17 FEB 2021
Zowel Saturnus als Pluto bewegen vrij langzaam, in tegenstelling tot sommige andere planetaire transits die binnen enkele dagen of weken voorbij kunnen zijn, beslaat deze transitie en haar invloed ongeveer een jaar.

Hoewel we de invloed van deze transitie in ons persoonlijke leven kunnen voelen, zal deze het meest merkbaar zijn op sociaal en maatschappelijk niveau. Deze doortocht veroorzaakt gevoelens van onbehagen, wantrouwen en het gevoel dat er iets ‘uit’ is. Politiek, overheid en zakelijk zullen we waarschijnlijk een gevoel van onzekerheid ervaren. Dingen voelen misschien niet zo ‘veilig’ als ze ooit deden, we merken misschien dat we het woord van de regering, politici, bedrijven of organisaties die ons vroeger bekend voelden niet kunnen vertrouwen. We worden in het duister gehouden en merken misschien dat we niet de kracht hebben die we ooit voelden.

Onderhandse methoden kunnen door regeringen of organisaties worden gebruikt om macht te krijgen door angst, controle of verkeerde informatie te gebruiken.

In ons persoonlijke leven kan dit zich uiten in onrust, angst, depressie en algemene ongemakken, die als een ruis op de achtergrond door ons dagelijkse leven lopen.

We worden gedurende deze tijd begeleid om onze angsten en zorgen in daden om te zetten, om onszelf kracht te geven, ook al hebben we misschien het gevoel dat we die niet hebben. Dingen zijn op dit moment niet wat ze lijken, het is belangrijk om je af te vragen wat niet goed voelt, om je mening te geven en je standpunt te verdedigen, en bereid te zijn actie te ondernemen om te veranderen waar je het niet mee eens bent.
22 Kap 47

Lees hier ook nog meer over de astrologie en Saturnus-Pluto: https://www.astrowise.nl/corona-saturnus-pluto/#.XvnnXy2iE1I

_________
English:
JAN 12, 2020 – FEB 17, 2021
Both Saturn and Pluto move quite slowly, unlike some other planetary transits which can be over in a matter of days or weeks, this transit and its influence spans approximately one year.

While we may feel the influence of this transit in our personal lives, it will most significantly be felt on a social and societal level. This transit brings about feelings of unease, distrust, and a sense that something is ‘off’. Politically, governmentally and corporately we will likely experience a sense of insecurity. Things may not feel as ‘safe’ as they once did, we may find that we cannot trust the word of the government, of politicians, of corporations, or organizations that used to feel known to us. We are being kept in the dark and may find that we don’t have the power that we once felt we had.

Underhanded methods may be used by governments or organizations to gain power, through the use of fear, control, or misinformation.

In our personal lives, this can show up as anxiety, fear, depression, and general dis-ease, running like a background white noise through our day-to-day lives.

We are being guided during this time to channel our fears and anxieties into action, to empower ourselves even though we may feel we don’t have any. Things are not what they appear at this time, it’s important to question what doesn’t feel right, to speak up and stand your ground, and be willing to take action to change what you don’t agree with.
22 Cap 47

Follow ME

Amarah Gaia, Leven van prana

Subscribe 4 newsletter